ข้อมูลเบื้องต้น VOMS

อ้างอิง : FANDOM

Vox Monsters Project หรือชื่อย่อ "VOMS" เป็นกลุ่มวีทูบเบอร์ก่อตั้งโดย GYARI ซึ่งเป็นทั้งศิลปินเพลงและศิลปินวาดรูป

สมาชิกหลัก

รายชื่อ

ช่องยูทูบ

ภาษาหลักช่อง

Amano Pikamee

天野ピカミィ. Pikamee

ญี่ปุ่น, อังกฤษ

Hikasa Tomoshika

緋笠トモシカ - Tomoshika Hikasa

ญี่ปุ่น

Jitomi Monoe

磁富モノエ

ญี่ปุ่น