ข้อมูลเบื้องต้น Polygon Project

ไม่มีอ้างอิง

Polygon Project

  • เป็นสังกัดวีทูบเบอร์ไทย ทำการเปิดเพจ Polygon Project อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2020

  • โพสต์ประกาศตามหาผู้จะมาเป็นวีทูบเบอร์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2020

  • ประกาศผลการสมัคร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2020

สมาชิก

รุ่นที่ 1

รายชื่อ

ช่องยูทูบ

ภาษาไทยหลัก

รอประกาศ

-

-