วีทูบเบอร์วิกิ

อ้างอิง : FANDOM

คำเตือน ***กรุณาอ่านข้อความที่เขียนต่อไปนี้ให้ละเอียด***

หากท่านเริ่มทำการดูวีทูบเบอร์แล้วติด ไม่สามารถออกมาได้ ทางหลายบาทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กับชีวิตของท่าน กรุณาดูพร้อมมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวท่านด้วย สามารถแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลได้ที่ เพจหลายบาทหลายสตางค์

ไม่รู้จะดูใคร ? กดข้อความนี้เพื่อสุ่มเอาแม่งเลย

ตารางรายชื่อกลุ่มวีทูบเบอร์

ชื่อ

ภาษาหลัก

กลุ่มวีทูบเบอร์ไทย

ไทย, อังกฤษ

กลุ่มวีทูบเบอร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Hololive (โฮโลไลฟ์)

ญี่ปุ่น, จีน, อังกฤษ, อินโดนีเซีย

Vox Monsters Project

ญี่ปุ่น, อังกฤษ

Re:AcT

ญี่ปุ่น, อังกฤษ (?), ไทย (?)

Polygon Project

ไทย

Nijisanji

ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, อังกฤษ

ENTUM

ญี่ปุ่น