ข้อตกลงใช้บอท

ข้อตกลงนี้ระบุถึงบอทดิสคอร์ด "Manybaht" ( @Manybaht#2832 ) และ "หลายบาทหลายสตางค์" หากผู้ใดใช้งานบอทดังกล่าว ถือว่ายอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

● บอท Manybaht ไม่รับประกันออนไลน์ 99.99% ● บอท Manybaht จะปิดให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่มีระยะเวลาประกันเปิดบอท ตามระยะเวลาของผู้สนับสนุนบอทหลายบาทที่เหลืออยู่ ● บอท Manybaht จะปิดเพื่อปรับปรุงเมื่อไหร่ก็ได้ แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● ทางหลายบาท ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น บันทึก Playlist ● ทางหลายบาท ไม่สามารถและมิอาจรับประกันความปลอดภัยของดิสที่ใช้งานบอท ผู้ใช้งานควรศึกษาและมีความรู้ก่อนตัดสินใจใช้งานบอท ● ทางหลายบาท มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการให้ใช้งานบอทหลายบาท โดยที่ไม่ต้องระบุเหตุผล ● ข้อตกลงที่กล่าวมานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึงบอทดิสคอร์ด "Manybaht" ( @Manybaht#2832 ) และ "หลายบาทหลายสตางค์"

ทางหลายบาทเก็บข้อมูลใดบ้าง จากผู้ใช้งานบอทหลายบาท

● จำนวนผู้ใช้งานบอท ● ห้องดิสที่บอทอยู่ ● จำนวนการใช้งานบอท ณ ขณะนั้น ● ข้อมูลของผู้ใช้งานบอทและข้อมูลดิสที่บอทอยู่แค่ไอดีเท่านั้น

ทางหลายบาทจะไม่เก็บข้อมูล

● ข้อความที่ส่งในห้องดิสที่บอทหลายบาทสามารถมองเห็นได้ ● ข้อมูลผู้ที่ใช้งานบอทและดิสนอกเหนือจากไอดี