จัดการคิวเพลง

คำสั่ง

อธิบาย

ตัวอย่างวิธีการใช้

?clearqueue

ล้างเพลงในคิวทั้งหมด

?clearqueue

?removesong

ลบเพลงที่ระบุจากในคิว

?removesong 3

ลบเพลงหลาย ๆ อันพร้อมกัน

?removesong 3-6

?shuffle

สุ่มสลับตำเเหน่งเพลงในคิว

?shuffle

?song

ดูเพลงที่เล่นอยู่ตอนนี้/ในคิว

?song

?stop

หยุดบอทเล่นเพลง เเละให้ออกจากห้องเสียง

?stop