หยุดเพลง | ?stop

คำสั่ง

คำสั่งย่อ

ตัวอย่างการใช้งาน

พักเพลง

?pause

-

?pause

?p

(เล่นต่อให้พิมพ์ ?play)

หยุดเพลงและให้บอทออก

?stop

?stop