ข้ามเพลง | ?skip

คำสั่ง

คำสั่งย่อ

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้ามเพลง

?skip

?s

?skip

?s

โหวตข้ามเพลง

?voteskip

?vs

?voteskip

?vs

ข้ามไปยังเพลง

?skipto

?skt

?skipto 5 (ข้ามไปยังเพลงที่ 5 ในคิว)

?skt 3 (ข้ามไปยังเพลงที่ 3 ในคิว)