ข้ามเพลง

คำสั่ง

อธิบาย

ตัวอย่างวิธีการใช้

?skip

ข้ามเพลง ได้เฉพาะคนที่มีโรล DJ หรือคนที่มีอำนาจในห้องดิสนั้น ๆ

?skip

?voteskip

สามารถใช้ได้ทุกคน หากฟังอยู่คนเดียวใช้คำสั่งนี้สามารถข้ามเพลงได้ทันที

?voteskip