ตั้งค่าเพลง

คำสั่ง

อธิบาย

ตัวอย่างวิธีการใช้

?pause

หยุดเพลง

?pause

?resume

เล่นเพลงต่อ

?resume

?repeatsongs

เล่นเพลงซ้ำ

เล่นเพลงซ้ำเพลงที่เล่นอยู่

?repeatsongs one

เล่นเพลงซ้ำเพลงที่เล่นอยู่ในคิวทั้งหมด

?repeatsongs all

ปิดเล่นเพลงซ้ำ

?repeatsongs off

?seek

ข้ามเวลาเพลง

?seek 1:00

?volume

ปรับระดับเสียง

?volume 50