เล่นเพลง

คำสั่ง

อธิบาย

ตัวอย่างวิธีการใช้

?play

เล่นเพลงจาก Youtube หรือไฟล์เพลง สามารถเล่นคลิปที่ไลฟ์สดในยูทูบได้ด้วย

?play https://youtu.be/jdiRSOkzQns

ค้นหาเพลง

?play ลาลาลอย

?soundcloud

เล่นเพลงจาก Soundcloud

?soundcloud https://soundcloud.com/timlegend/sodacityfunk

?help playlist

ดูคำสั่งเพลย์ลิสต์ทั้งหมด

?help playlist

ตัวอย่างการใช้คำสั่งเล่นเพลงเเบบค้นหา

?play ชื่อเพลงที่ต้องการหา ในตัวอย่างนี้สมมุติอยากค้นหาเพลง "ลงใจ" ทำการพิมพ์คำสั่ง

?play ลงใจ bowkylion จะขึ้นเป็นเเบบนี้

ดูตัวเลขข้างหน้าชื่อเพลง เราอยากเล่นเพลงที่ 2 "ลงใจ/BOWKYLION - เนื้อเพลง" ก็ทำการพิมพ์คำสั่ง ?play 2