ตั้งค่าต่าง ๆ

คำสั่ง

อธิบาย

ตัวอย่างวิธีการใช้

?default-volume

ดูระดับการตั้งค่าเสียงตั้ง

?default-volume

ตั้งค่าระดับเสียงเวลาบอทหลายบาทเข้าร่วมห้องเสียง

?default-volume 50

?djlevel

ดูระดับ DJ ของดิสนี้

?djlevel

ดูระดับ DJ ที่สามารถตั้งได้ทั้งหมด

?djlevel types

เปลี่ยนระดับ DJ

?djlevel normal

?djrole

ดูโรลที่ตั้งค่าให้เป็น DJ

?djrole

ตั้งค่าให้โรลนั้นเป็น โรล DJ

?djrole @Music

ล้างการตั้งค่าโรล

?djrole reset

?musicchannel

เเสดงการตั้งค่าปัจจุบัน

?musicchannel

ปิดการตั้งค่าห้องเพลง เสียง หรือ ข้อความ

?musicchannel text

ตั้งค่าห้อง music ให้เป็นห้องเพลง เสียง

?musicchannel voice music

?musicmessages

เเสดงสถานะการตั้งค่าข้อความเพลง ณ ปัจจุบัน

?musicmessages

เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความเพลง ปิด หรือ เปิด

?musicmessages off

?voicefix

สับตำเเหน่งที่ตั้งดิสไปอันใหม่ เเล้วเปลี่ยนกลับ

?voicefix