เล่นเพลงซ้ำ | ?loop

คำสั่ง

คำสั่งย่อ

ตัวอย่างการใช้งาน

เล่นเพลงซ้ำทั้งคิวเพลง

?loop q

?loop q

เล่นเพลงซ้ำแค่เพลงที่เล่นอยู่

?loop s

?loop s